LÍNIES DE TERRA Video / HD full / 7min 15seg / 2021 /Idea : Paco Morcillo / Cámara y edición: Vicent Gisbert / Labrador: Paco Morcillo / Música: Chara y Púa / Godella 2021 /

Una labor quotidiana com és fer un cavalló, té per al llaurador un clar sentit pràctic; el solc serveix de camí a l'aigua, el seu llom elevat allotja a la planta. Al mateix temps, el cavalló fet a mà posseeix un sentit estètic, perquè dibuixa en la terra una línia que revela el saber fer i la sensibilitat de qui la traça. La terra es converteix en un llenç i el llaurador en pintor, que dibuixa mentre balla a ritme de lligona. “Juanito sembla que escriga en la terra”, comptava Milagros sobre el treball del seu home. El cavalló ens porta bellesa i també l'esperança d'una bona collita. Simbolitza tal vegada la trobada mil·lenària entre art i agricultura.


Una labor cotidiana como es hacer un caballón, tiene para el labrador un claro sentido práctico; el surco sirve de camino al agua, su lomo elevado aloja a la planta. Al mismo tiempo, el caballón hecho a mano posee un sentido estético, pues dibuja en la tierra una línea que revela el saber hacer y la sensibilidad del que la traza. La tierra se convierte en un lienzo y el labrador en pintor, que dibuja mientras baila a ritmo de legona. “Juanito parece que escriba en la tierra”, contaba Milagros sobre el trabajo de su marido. El caballón nos trae belleza y también la esperanza de una buena cosecha. Simboliza tal vez ese encuentro milenario entre arte y agricultura.


www.sembraensao.org


Columner Theme by hm+