.

EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA CONTEMPORÀNIA A LES AULES CEFIRE de Torrent
Recerca , creació , aplicació didàctica i pensament crític.Benvingudes i benvinguts a la propera edició del curs "Expressió Corporal i Dansa Contemporània a les aules. Recerca , creació , aplicació didàctica i pensament crític " organitzat pel CEFIRE de Torrent. En aquest espai podeu trobar informació sobre el taller, així com el vídeo de presentació del curs.

El curs està recomanat per a docents d'infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius que vulguin ampliar la seva visió del que podem i hem d’ensenyar a les aules i que desitgin instaurar un pensament crític en els contextos educatius on treballen i viuen. L’única cosa necessària per participar és tenir ganes de descobrir i aprendre, i estar disposat/da a reflexionar, aplicar, gaudir,canviar i sentir a partir de l’ús del nostre cos i del moviment

Vicent Gisbert / Docent i director del curs.
Rafel Arnal/ Assessor del Cefire de Torrent i coordinador del curs.

Sobre el curs

Aquest curs planteja un enfocament de treball per a mestres de totes les especialitats i nivells educatius entorn a l’expressió corporal, incidint en el desenvolupament de les facultats que aquesta pràctica ha de fomentar: la creació, la comunicació i l’expressió.

Partirem del cos i del moviment per desenvolupar idees reclamant sempre la importància del procés i generant un marc d’acció per experimentar i reflexionar.

S’abordarà amb insistència en la dimensió expressiva dels participants, la qual s’entén com la presa de consciència de totes les possibilitats que pot prendre el moviment, i que li brinda al cos per ser un mateix. També en la dimensió creativa, reforçant positivament totes aquelles propostes que s’allunyin de possibles còpies, o d’una idea preconcebuda de moviment. Desfent-nos dels encasellaments i els llocs comuns.

Estes dues dimensions seran tractades a partir d’activitats de recerca i improvisació guiades d’una manera molt específica i estructurada. També treballarem a partir d’exercicis individuals i per parelles on s’inclouran coneixements procedents de diferents pràctiques com la dansa contemporània, especialment dissenyats i seleccionats per al curs.

A través d’aquestes activitats millorarem la nostra consciència corporal, el control del centre del nostre cos i el domini de l’espai i del temps, la qual cosa ens permetrà poder organitzar millor el nostre cos a l’hora de crear i de buscar noves possibilitats de moviment.

De la mateixa manera, el curs pretén ser un motor generador de creixement intel·lectual i creació artística, aproximant als participants al món de la dansa contemporània, generant un espai i un temps per pensar, creant un clima que permeti qu?estionar i despertar un pensament crític, reflexionant sobre aspectes de la vida a través de l’art. Considerant-la com una eina d’innovació educativa que pot donar resposta als problemes de la societat actual.

Al llarg de les sessions visualitzarem vídeos i analitzarem treballs educatius i artístics que ens ajudaran a conèixer millor la dansa contemporània, sense cap dubte una gran desconeguda al món de l’educació.
Objectius

- Conèixer les possibilitats educatives que ens ofereix l´expressió corporal, adquirint nous coneixements que ens permetran oferir unes programacions més completes i variades com a professors.

- Vivenciar les propostes del curs a partir d’un treball de recerca i aprenentatge, prenent consciència de totes les possibilitats de moviment que ens brinda el cos, descobrint i utilitzant un nou repertori motor.

- Valorar, conèixer i fer ús de la dansa com una manifestació artística contemporània que genera preguntes, que fomenta la reflexió i el pensament crític. Una dansa que no és entreteniment i que qu?estiona els valors de la societat del consum, fomentant i situant lo artístic com el centre ineludible dels processos educatius.

- Desenvolupar i valorar la dimensió creativa, afavorint la producció de respostes diferents de les habituals.

- Despertar la curiositat per activar processos de recerca, valorant sobretot el procés.

- Promoure activitats i propostes en l’àmbit educatiu que fomentin la supressió dels encasellaments, els llocs comuns i les fronteres que s’estableixen des dels mitjans de comunicació i la cultura de l’entreteniment.

- Conèixer recursos que ens permetran millorar les nostres possibilitats d’interacció amb els altres a l’hora de comunicar-nos.

- Beneficiar-se dels aspectes positius que ens ofereix la pràctica d’aquesta disciplina.

- Valorar les produccions pròpies i dels altres, assumint-les com un reflex d’una identitat pròpia.

- Proporcionar al professorat, una metodologia i unes activitats relacionades amb els objectius del curs, que els permetin aplicar en els seus centres.

- Afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències entre professionals del món de l’educació.

- Promoure activitats que fomenten la participació de tots els alumnes, eludint aspectes relacionats amb la mesura, el rendiment i la competició.

Sobre les activitats del curs

- En cap moment buscarem un rendiment estètic i/o una bellesa formal en les activitats. Fomentarem la recerca corporal, la reflexió i la creació.

- Són activitats que necessiten d’un gran compromís de l’alumnat.

- Totes les resolucions que es produeixin en les activitats que suposin sortir-se de les còpies o del que ja coneixem, deuran ser reforçades molt positivament per intentar que tornin a aparèixer el màxim possible.

- És necessari viure les activitats per poder ensenyar-les. És important sentir que és el que van a experimentar els nostres alumnes en un futur amb les propostes del curs.

- Són activitats que deurem adaptar en funció de les edats però poden funcionar molt bé en grups amb diferents edats ( infantil, primària, secundària, batxillerat...)

- Buscarem un aprenentatge significatiu, afavorint les connexions entre els diferents materials. Impulsarem la idea de procés, fugint de la cadena d’activitats curtes i inconnexes.

- No tindrem pressa, sobretot a l’hora d’enfrontar-nos a les activitats d’improvisació.

- Serà important viure d’una manera positiva el no tenir solucions i respostes immediates a les activitats que es plantejarà en el curs. No ho viurem com un fracàs, sinó com una cosa necessària i productiva.

- A vegades a l’hora d’explicar les propostes utilitzarem imatges perquè ens resulti més fàcil entendre l’exercici i per a que la recerca siga més productiva. Afavorirem l´ús de la imaginació.

- Al final de les sessions veurem vídeos i analitzarem treballs artístics i educatius amb la finalitat d’estimular i de conèixer millor la dansa contemporània.

- Serà important l´ús del so i la música no comercial, per crear diferents ambients, evitar la reproducció de còpies i per estimular a l´alumnat.


CEIP Dr López Rosat (València)

15/02/2018 - 17:30 a 20:30
20/02/2018 - 17:30 a 20:30
22/02/2018 - 17:30 a 20:30
27/02/2018 - 17:30 a 20:30
01/03/2018 - 17:30 a 20:30
06/03/2018 - 17:30 a 20:30
08/03/2018 - 17:30 a 20:30
20/03/2018 - 17:30 a 20:30
22/03/2018 - 17:30 a 20:30
27/03/2018 - 17:30 a 20:30